Tuesday, June 28, 2022

PD0RWL/P, PAFF-0214, Inlaag 1887 en 2005, 27 juni 2022

Ik wilde eerst naar de omgeving van Ruurlo gaan, maar zag op het  DX cluster dat er een zonnestorm was. Omdat de condities dus matig zouden zijn ben ik dichter bij huis gebleven en naar PAFF-0214 gegaan. Aldaar heb ik bij de P marker gestaan. Dat is een prima plekje !

De meeste QSO's heb ik op 40 meter gemaakt en nog wat op 20 meter. Slechts 1 QSO  op 10 meter ... Naar gelang de dag vorderde werden de condities slechter zoals ook op het DX cluster werd aangegeven. De rapporten werden wisselender.

's Middags werd onweer verwacht, wat op eind van de morgen al goed merkbaar was op HF (veel geknetter). Daarom ben ik een half uur eerder gestopt dan aangegeven op WWFF Agenda. Goede keus want later gaf het NL Nieuws aan dat er een windhoos in Zeeland was met 1 dode en 7 gewonden, daken van huizen, en veel schade en hinder ... Mijn locatie was daar slechts 40 km vandaan !

Het is een mooi natuurgebied tussen water en de snelweg/ Westerschelde tunnel. Ondanks de zomerstorm, en de maandag ochtend, heb ik toch een mooi aantal QSO's kunnen maken.

73/44, Toon, PD0RWL


Locatie PAFF-0214

Opstelling in PAFF-0214


No comments: