PAFF/WWFF Awards

 >> For English - scroll down

Award info voor chasers en activators

WWFF stelt veel verschillende awards beschikbaar. Er zijn awards die uitgegeven worden door de landenorganisaties (zoals ons PAFF award) en er zijn wereldwijde awards waarbij je punten kunt halen voor het werken van verschillende dxcc's, verschillende continenten of voor het totaal aantal gewerkte stations over alle landen heen. De lijst is te vinden op http://wwff.co/awards/global-awards/

Deze awards zijn er voor chasers (OMs en SWLs) en activators. Voor activators is er nog een speciaal award voor het aantal park-to-park contacten dat je hebt gemaakt. In Nederland hebben we voor activators ook nog speciale jaarlijkse awards. Meer hierover lees je hier: jaarlijkse activator awards

De awards kun je aanvragen via de LogSearch functionaliteit van WWFF. We verwerken de aanvragen ongeveer 1x per maand (dus QRX svp).
Hiervoor moet je wel aangemeld zijn bij WWFF en inloggen op de WWFF website (meer daarover vind je hier).
Als je call al wel in de lijst staat bij de honor roll dan kan het zijn dat je award in je spam folder verdwenen is. Check die even, en stuur ons een email als daar niets te vinden is.


PAFF awards

Vanuit PAFF stellen we verschillende awards beschikbaar voor activators en chasers. Onderaan deze pagina zie je voorbeelden van de awards. Ze worden gratis beschikbaar gesteld in digitaal formaat (JPEG 1280x900).

Om voor een award in aanmerking te kunnen komen als activator moet je log door de PAFF coordinator goedgekeurd zijn. Chasers krijgen automatisch credits toegewezen als een het log van de activator toegevoegd wordt aan de WWFF LogSearch database. 

Elke referentie telt voor iedere activator en chaser maar één keer, behalve bij de jaarlijkse activator awards. Daar kan een activator ieder jaar weer credits verzamelen, ook door een in eerdere jaren geactiveerd park opnieuw te bezoeken. 

Chaser awards
The PAFF programma stelt vier verschillende chaser awards en een online "honor roll" beschikbaar voor de actieve chasers:
 • PAFF brons - voor iedere OM/SWL die minimaal 10 verschillende PAFF referenties heeft gewerkt / gelogd (SWL)
 • PAFF zilver - voor iedere OM/SWL die minimaal 20 verschillende PAFF referenties heeft gewerkt / gelogd (SWL)
 • PAFF goud - voor iedere OM/SWL die minimaal 50 verschillende PAFF referenties heeft gewerkt / gelogd (SWL)
 • PAFF CCO - voor iedere  Chief Chasing OM/SWL die minimaal 75 verschillende PAFF referenties heeft gewerkt / gelogd (SWL)
Activator awards
We stellen ook awards beschikbaar om de activators te belonen:
 • PAFF active - voor iedere OM die minimaal 10 verschillende PAFF referenties heeft geactiveerd volgens de award regels
 • PAFF hyperactive - voor iedere OM die minimaal 25 verschillende PAFF referenties heeft geactiveerd volgens de award regels
 • Bronzen Jaar-award - voor iedere OM die minimaal 4 verschillende PAFF referenties heeft geactiveerd in een kalenderjaar volgens de award regels
 • Zilveren Jaar-award -  voor iedere OM die minimaal 11 verschillende PAFF referenties heeft geactiveerd in een kalenderjaar volgens de award regels
 • Gouden Jaar-award -  voor iedere OM die minimaal 22 verschillende PAFF referenties heeft geactiveerd in een kalenderjaar volgens de award regels


PAFF award info for chasers and activators

To give you an indication of what the PAFF awards looks like - check out the examples at bottom of this page. Awards are currently only available digitally (JPEG 1280x900). We provide the digital awards for free.

Request your own PAFF award here (via the WWFF LogSearch)
Note that we process requests approx. once per month so pse qrx. If your call is already on the honor roll you should have received your award (pse check your spam folder). Email us if we need to resend it.

Validity of PAFF contacts
Activities need to be validated by the PAFF coordinator to count towards the awards. The WWFF database contains only validated activities.
The PAFF program started on September 1, 2008. The reference list has been extended since. Validity of the various references can be found on the references page.

Chaser awards
The PAFF program has four different awards and an honor roll to reward the active chasers:
 • PAFF bronze - for any OM/SWL who has confirmed at least 10 different PAFF references
 • PAFF silver - for any OM/SWL who has confirmed at least 20 different PAFF references
 • PAFF gold - for any OM/SWL who has confirmed at least 50 different PAFF references
 • PAFF CCO - for any Chief Chasing OM who has confirmed at least 75 different PAFF references
Activator awards
We also have awards to reward the activators:
 • PAFF active - for any OM who has activated at least 10 different PAFF references, according to the award rules
 • PAFF hyperactive - for any OM who has activated at least 25 different PAFF references, according to the award rules
 • Yearly Bronze Award - for any OM who has activated at least 4 different PAFF references in the given calendar year
 • Yearly Silver Award - for any OM who has activated at least 11 different PAFF references in the given calendar year
 • Yearly Gold Award - for any OM who has activated at least 22 different PAFF references in the given calendar year
For the activator award it is important that your log has been submitted through the PAFF coordinator. Each reference counts only once - except for the yearly activator awards where you receive credits for revisiting references the next calendar year. It is not necessary to be the first OM to activate a reference for it to count towards you activator award.

Examples of the PAFF awards


PAFF Bronze
PAFF - Silver
PAFF - Gold
PAFF - CCO
PAFF - Active (Activator)
PAFF - HyperActive (Activator)
PAFF - Yearly Bronze Activator Award
PAFF - Yearly Silver Activator Award
PAFF - Yearly Gold Activator Award


1 comment:

Jan PD3JAG said...


Ziet er keurig uit zo , mag ik wel zeggen. 73'& 44 Jan PD3JAG