Monday, June 3, 2024

PD0RWL/P, PAFF-0010, De Zoom - Kalmthoutse Heide, 1 juni 2024

De condities waren helaas slecht op de eerste dag van juni. Er was een "strong black-out" zoals te zien was op de SpaceWeatherLive app.

Gewerkt werd met de Icom 706MK2G, 100 watt, in de FD4 aan de mast op de trekhaak van de auto. Ik heb eerst nog met de end-fed gewerkt, maar de SWR was niet OK, dus ben ik overgestapt op de FD4. Het bleek achteraf een slechte coax plug te zijn.
Ik ben gestart op 40 meter en nadien ook nog 20 meter en even 10 meter. Ik heb 44 QSO's gelogd, maar het was hard werken om de stations in het log te krijgen. De Poolse radio zendamateurs kwamen het sterkst door en redelijk wat ON stations via grondgolf.

Ik wilde hierna nog een tweede activiteit ondernemen, maar heb daar van afgezien en ben huiswaarts gegaan.

73/44, Toon, PD0RWL

Locatie PAFF-0010
Opstelling in PAFF-0010


No comments: