Monday, February 14, 2022

Vooruitblik 2022 - PAFF weekend

Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren zullen we ook in het voorjaar van 2022 de lijst met PAFF gebieden uitbreiden. We hebben zo'n 20 natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer op het oog. De bedoeling is dat deze 9 april toegevoegd worden aan het programma.

We willen dat dit jaar combineren met een PAFF weekend op 9 en 10 april - twee dagen van hopelijk verschillende activaties door meerdere activators door het hele land om PAFF weer eens goed op de kaart te zetten. Hiervoor zullen we vanuit het PAFF programma een speciaal award beschikbaar maken.

Vandaar OPROEP * OPROEP * OPROEP: als het je leuk lijkt om aan deze activiteit bij te dragen als activator, meld je dan bij ons aan: paffcoordinator@gmail.com

Met de activators die zich hiervoor aanmelden zullen we een planning maken zodat activators elkaar niet in de weg zitten of misschien wel een multi-op kunnen doen als ze in hetzelfde gebied actief willen zijn. Alle gebieden doen hierbij mee - bestaand en nieuw. We verwachten extra aanloop van chasers door dit event te promoten en via het speciale award.

Laat het weten als je dit leuk lijkt en hoe dan ook wensen we jullie allemaal fijne feestdagen en het beste voor 2022!

## update ##
Op de lijst tot nu toe: PA1FJ, PA2GB, PA7DN, PA9CW, PC5Z, PD0RWL, PD1RMP, PD3JAG, PD5WVE, PF5X, PG3N, PH2A, YNOMY team (PD7YY, PE5TT, PH0NO) 

No comments: