PAFF regels en tips (FAQ)

 >> For English - scroll down

Tips en regels mbt het activeren binnen PAFF

WWFF is een wereldwijd award programma waarbinnen OMs op pad gaan en radio-actief zijn vanuit een natuurgebied. Het is een programma dat al vele jaren actief is en waarbinnen elke dag meerdere stations actief zijn. Als activator geeft het je een mooi doel als je eens een keer /P actief wilt zijn - alleen of met een radiogroep. Je komt op hele mooie plekken in Nederland als je één van de natuurgebieden kiest voor je activiteit.
Omdat er wereldwijd een grote groep OMs is die binnen dit programma "natuurparken sparen" om zo awards te halen, kun je bij goede condities een keer een pile-up meemaken vanuit de ontvangende kant. 


Activeren van PAFF locaties

Je kunt PAFF activeren /M, /P, /MM, /PM of vanuit een vaste locatie. Voor het aktiveren van PAFF locaties is het belangrijk dat je je (OM + hele station) binnen het natuurgebied bevindt zoals getekend op de kaarten die je op deze website vindt (de grenzen aangegeven op deze website zijn leidend over andere/lokale definities van een gebied). Het PAFF programma kent een verzameling natuurgebieden die meetellen. Je kunt de lijst vinden op de pagina PAFF References. Hier kun je de grenzen van ieder park bekijken op de PAFF kaarten. De kaarten zijn gesplitst omdat Google Maps maar een beperkt aantal elementen per kaart kan ondersteunen.

We adviseren je om altijd even het beschikbaar gestelde kaartmateriaal te bekijken voordat je op pad gaat. Helaas gebeurt het nog wel eens dat iemand niet op de goede plek actief was - bijvoorbeeld omdat lokaal de definitie van het gebied anders is dan bij de IUCN die wij als bron gebruik bij vrijwel alle gebieden. In dat geval telt de activatie niet mee. Let hier vooral op als je aan de rand van een natuurgebied bent. Daar kan een paar meter verschil bepalen of je een natuurgebied activeert of "een plek heel dicht bij een natuurgebied".
Lees ook deze post met tips over hoe je het kaartmateriaal kunt gebruiken: locatietips

Jij als activator maar ook alle chasers die jou gewerkt hebben krijgen alleen credits als het log van je activiteit in de LogSearch database van WWFF belandt. Binnen PAFF accepteren we elke log van een /P activiteit, zolang deze aantoonbaar vanuit een natuurgebied heeft plaatsgevonden. Dit is ongeacht hoeveel contacten je hebt gemaakt. Let wel op, om als activator voor WWFF awards in aanmerking te komen, moet je minimaal 44 verschillende stations hebben gelogd vanuit een natuurpark. Dit aantal kun je eventueel in meerdere bezoekjes verzamelen. 

Je kunt maar vanuit één gebied tegelijk actief zijn. In een paar uitzonderlijke gevallen is een natuurgebied een onderdeel van een groter natuurgebied. Je zou dan kunnen denken dat je beide tegelijk kunt activeren maar in dat geval is alleen het kleinere gebied geldig op die plek.    


Lokale toestemming

Heb je toestemming nodig voor je activiteit in een natuurgebied? Over het algemeen niet, als je je netjes gedraagt (geen beschadiging van de natuur, binnen toegestaan gebied blijven, opletten op plekken die niet openbaar zijn na zonsondergang). 
Je handelt binnen je vergunningsvoorwaarden en in openbaar gebied. Je kunt wel vragen krijgen van voorbijgangers, boswachters en heel soms politie, omdat die niet bekend zijn met onze hobby. Inmiddels zijn er al 1000 activaties geweest zonder problemen en zonder formele toestemming vooraf - met één uitzondering: een groepsactiviteit in PAFF-0113 (Schouwen) werd verzocht te vertrekken omdat ze een aparte vergunning aan hadden moeten vragen.

Vooraf toestemming vragen werkt eerder averechts omdat dan iemand een principe-uitspraak moet doen op afstand (van achter zijn bureau) over iets waar hij de impact niet in kan schatten. Je loopt zo de kans dat je verteld wordt dat het niet mag, terwijl je in de praktijk geen probleem had gehad.

Op dit moment zijn er twee gebieden waar WEL toestemming vooraf nodig is omdat het geen openbaar toegankelijk terrein is. Dit betreft Hoge Veluwe (PAFF-0005) en Terlet (PAFF-0044). Daarnaast is er door een ambtenaar van Burgh Haamstede aangegeven dat er een vergunning nodig is voor activatie van PAFF-0113. 


Bekendheid geven aan je activiteit

Om te zorgen dat de wereld weet dat je actief bent kun je een aantal dingen doen:
 1. je activiteit van tevoren aankondigen via de WWFF Agenda
 2. je activiteit melden op de WWFF facebookpagina
 3. dicht in de buurt blijven van de WWFF frequenties (Phone: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444; CW: 3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044)
 4. zorgen dat je gespot wordt met je PAFF locatie op het cluster
Om Novice chasers (PD) ook een kans te geven is het verzoek om ook het phone segment op 40m onder 7.100 te gebruiken.

Aanleveren van documentatie en log

Zorg ervoor dat je foto's maakt waaruit op te maken is waar je actief was. Typisch is dit een foto van je opstelling met een foto / schermprint van je GPS.

Stuur na afloop je log met foto's naar ons op. Wij beoordelen het materiaal en bij akkoord zorgen we ervoor dat het log bij WWFF in de database belandt. Let op dat je log definitief is zo gauw je 'm ingestuurd hebt. Afgezien van technische fouten (onmogelijke calls bijvoorbeeld) zullen we er geen aanpassingen achteraf aan doen. 

We kunnen alleen ADIF log files afhandelen. Lognaam graag als volgt: "CALL @PAFF-0xxx YYYYMMDD.adi" (voorbeeld: "PH0NO @PAFF-0019 20151225.adi")

Optioneel: als je ook in aanmerking wilt komen voor de WWFF Park to Park (P2P) awards, dan moet je verbindingen die je gemaakt hebt met andere activators - terwijl je zelf in een natuurpark was - in je log markeren. Je doet dit door twee velden toe te voegen voor een P2P verbinding:

 • <SIG:4>WWFF
 • <SIG_INFO:9>Referentie van de andere activator (bijv. SPFF-1111) 

Dit kan handmatig in de ADIF file (met notepad) maar er zijn ook logprogramma's die dit ondersteunen, bijvoorbeeld op WWFF georienteerde loggers als FLE (Fast Log Entry) of OZFF Logger. Ook in HRD Logbook kun je deze velden vinden bij het invoeren van een QSO onder het tabblad "Contact".

Bij geclaimde P2P verbindingen wordt in LogSearch een match gemaakt met het log van de andere activator en alleen als die ook jouw call, jouw referentie, de mode, band en datum goed heeft genoteerd dan zal de P2P worden toegekend. Omdat niet iedere activator P2P verbindingen "spaart", matcht LogSearch verbindingen ook als het tegenstation geen P2P gegevens heeft ingevoerd maar de rest van de QSO data wel klopt. 

We vinden het leuk om te horen hoe je de activiteit beleefd hebt. We plaatsen af en toe wat foto's op de website om zo ook de bredere community te enthousiasmeren voor het PAFF programma.

Tekstbestand met namen chasers (voor N1MM)

Tip van PF5X: we hebben voor N1MM een bestand samengesteld met de namen bij de calls van de actiefste chasers. Wellicht dat iemand anders daar ook nog plezier van heeft. Het bestand staat hier.
Je kunt het in N1MM gebruiken om bij een antwoord de naam van de chaser mee te zenden in CW macro's en in SSB helpt het je die namen te herinneren die je anders vergeten was. 
Om het in N1MM te gebruiken zet je het tekstbestand in <user>\Documents\N1MM Logger+\CallHistoryFiles. Vervolgens kun je bij het aanmaken van een nieuwe log kiezen welke "associated files" N1MM moet gebruiken. Bij "Call History filename" kies je dan het tekstbestand met de namen.
FAQ on flora and fauna activations

Which parks are part of the PAFF program?
There is a list of nature parks with their reference numbers in the PAFF program. You can find the list here.

How do I activate a park?
For an activity to be valid you must make sure you and all your gear are inside the reserve. For some reserves this means you have to go on foot or on a bicycle. Some reserves are more challenging to activate than others - this is all part of the game. Also, in some reserves a car park or a picknick area might be part of the reserve, but in other cases they might not be. So, do check the maps (we have put in the effort) and make sure you document your location (GPS, picture of your set-up and surroundings). You can find the perimeters valid for the PAFF program on the Google Maps file here.

Furthermore your activity should follow these simple rules (both PAFF and WWFF rules), that aim to prevent hit and run activities:
 • you must make 44 QSO's for your activity to count towards an activator award (activity is always valid for chasers, regardless of the number of QSO's - so always send us your log!)
 • you can only work from one reference at a time - so if you are in a park that is a subregion of a larger park you can only use the reference of the subregion

How do people know I am in a PAFF location?
 • If you know beforehand that you are going to activate a park at a certain date and time you can inform the FF community via the agenda function on the WWFF.co main website, the WorldWide Flora and Fauna forum and / or the WWFF44 FaceBook page.
 • It helps to use the frequencies that are known as the Flora and Fauna frequencies:
  • Phone: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244, 24.944, 28.444
  • CW:  3.544, 7.024, 10.124, 14.044, 18.084, 21.044, 24.894, 28.044
 • When CQ-ing it is of course important to mention the park reference.
 • When people pick up your signal you are likely to be spotted on a cluster. That really helps getting attention to your activity.

How do I confirm an activity?
You should send your log in ADIF format to the PAFF coordinator. Please use the following naming convention:  "CALL @PAFF-0xxx YYYYMMDD.adi" (example: "PH0NO @PAFF-0019 20151225.adi")

Note that your log is final once you send it. Apart from technical errors (like illegal calls) we will not edit any possible logging errors afterwards.

Make sure you add photographic proof of your activity using pictures of a GPS device (car navigation for example), park signs and your set-up. We will add your log to our database for the PAFF awards and we will upload it to the WorldWide Flora & Fauna database for international awards.

No comments: